Inhalation Sciences
Inhalation Sciences,
Vill skapa en global standard inom att mäta partiklarna i inandningsluften.

“In 1991 Per Gerde faced a dilemma: He needed a machine so sensitive it could show how the tiniest particles of radioactive dust behaved in our lungs when we inhaled them. Such a machine did not exist. So Per Gerde began building it.”
Läs mer här

Hoodin

Hoodin,
Tar digital övervakning till en ny nivå!

“Hoodin utvecklar och levererar en SaaS-plattform för automatisk bevakning och inhämtning av digitalt innehåll. Tekniken och plattformen är tillämpningsbar i många områden och industrier, där den gemensamma nämnaren är att lösa problemet; ”Det är för kostsamt eller omöjligt att manuellt bevaka stora volymer av digitalt innehåll”.

Vid sidan av erbjudandet bygger Hoodin sin verksamhet på att leverera bransch- och funktionsanpassade lösningar för att säkerställa högsta möjliga relevans för respektive kund. En kund inom Medtech har i grunden samma behov som en kund inom Finance, även om innehållet de behöver bevaka skiljer sig markant, precis som att det grundläggande problemet som skall lösas skiljer sig från bransch till bransch. På hårt regerade marknader kan behovet vara att kunden måste kunna följa regelkravet avseende bevakning och informationsinhämtning, i andra branscher kan behovet grunda sig i att man har svårt att överhuvudtaget hitta informationen samt att kostnaden för bevakning blir ohanterbar om det skall utföras manuellt.”
Läs mer här!

Så fungerar tjänsten:

TopRight Nordic AB

TopRight,
En värld av ljusa möjligheter har öppnats!

“TopRight Nordic skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas. Vi förbättrar säkerheten på vägarna, vi hjälper varumärken att synas på nya sätt och vi förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster.”
Läs mer här!

Läs mer om TopRights framgångsresa här!