Hoodin

Hoodin,
Tar digital övervakning till en ny nivå!

“Hoodin utvecklar och levererar en SaaS-plattform för automatisk bevakning och inhämtning av digitalt innehåll. Tekniken och plattformen är tillämpningsbar i många områden och industrier, där den gemensamma nämnaren är att lösa problemet; ”Det är för kostsamt eller omöjligt att manuellt bevaka stora volymer av digitalt innehåll”.

Vid sidan av erbjudandet bygger Hoodin sin verksamhet på att leverera bransch- och funktionsanpassade lösningar för att säkerställa högsta möjliga relevans för respektive kund. En kund inom Medtech har i grunden samma behov som en kund inom Finance, även om innehållet de behöver bevaka skiljer sig markant, precis som att det grundläggande problemet som skall lösas skiljer sig från bransch till bransch. På hårt regerade marknader kan behovet vara att kunden måste kunna följa regelkravet avseende bevakning och informationsinhämtning, i andra branscher kan behovet grunda sig i att man har svårt att överhuvudtaget hitta informationen samt att kostnaden för bevakning blir ohanterbar om det skall utföras manuellt.”
Läs mer här!

Så fungerar tjänsten: