Frill Holding AB
Vegan Smoothie/Glass
“INNOVATION AND HEALTH
A UNIQUE FROZEN PLATFORM FOR HEALTHY INDULGENCE

Frill is an innovative company that has developed a unique frozen platform with its first product being Frill The Frozen Smoothie, a genuinely healthy ice-cream. Frill creates healthy nutrition alternatives based on scientific evidence and avoids short-term hypes and trends. Frill is fiercely on the side of its consumers and will deliver to them affordable healthy nutrition and insight, thus enabling consumers to make their own decisions based on facts and enjoy life by having delicious products for themselves and their families.”

Read more here!
Vad är Frill?
Läs mer här!
Sugen på att smaka?
Hitta återförsäljare här!
Ledning:

KHOSRO EZAZ-NIKPAY
Ceo
Här är ett intressant föredrag med Dr Khosro Ezaz-Nikpay:

 

Follicum
Hårforskning och Diabetes

Svensk peptidforskning i absoluta världsklass!

Hårforskning:

“Vår läkemedelskandidat FOL-005 har sitt ursprung i forskning kring det mänskliga proteinet osteopontin. FOL-005 är en kortare sekvens av proteinet, en så kallad peptid.  Sekvensen är delvis modifierad men består av naturligt förekommande aminosyror.

För att ta tillvara potentialen i FOL-005 har Follicum tillsammans med internationella forsknings- och utvecklingspartners utvärderat FOL-005 i flera olika modeller för reglering av hårväxt – både i laboratoriemodeller och på människa. Processen kan kortfattat beskrivas i nedanstående punkter:

Läs mer här!
Diabetes:

“Ny peptidklass med stor potential inom behandling av diabetes

Vår nya peptidklass stimulerar frisättning av insulin och har potential att bli ett värdefullt komplement inom behandling av diabetes. Vi har under det senaste året genomfört en mängd prekliniska försök som har visat att Follicums peptider har insulinfrisättande effekt som är jämförbar, eller till och med bättre än, vissa befintliga diabetespreparat. Dessutom potentieras insulinfrisättningen med ökande glukoskoncentration i in vitro-försök. Potentialen hos peptiderna har också bekräftats i glukostoleranstester där de har en glukossänkande effekt hos försöksdjur. Diabetesmarknaden är mycket stor och konkurrensintensiv. Vi arbetar därför målinriktat med att identifiera faktorer som kan differentiera oss från konkurrenter och innebära ett tidigt partnerskap.”

Läs mer här!
Ledning:

Jan Alenfall
Ceo
FrontOffice Nordic AB
Bolagsrekonstruktioner + portföljbolag

FrontOffice helägda dotterbolag Svensk företagsrekonstruktion är ledande i Skandinavien inom sin nisch!

Förhoppningsbolag lockar både med förtjusning och förskräckelse. Hamnar man fel i trendcykeln kan det gå riktigt dåligt, kommer man in rätt får man ofta en ordentlig swing. En annan jobbig baksida med rena förhoppningsbolag är att de slukar en massa pengar för den dagliga driften. Dessa pengar måste ägarna skjuta till i form av nyemissioner vilket har den tråkiga baksidan att aktien brukar hamna under stress, kursen faller och antalet aktier späs ut under omgångar. En tredje aspekt som många inte tänker på är att om kursen faller och förhoppningsbolaget, utan en vinstdrivande verksamhet inte har en korrekt affärsmässig potential så kan man bli fast i sin investering med stora kapitalförluster.

Johan Lund bedriver en kärnverksamhet som bygger på att FrontOffice helägda dotterbolag Svensk Företagsrekonstruktion hjälper aktiebolag som hamnat i onåd med att vända sin negativa trend. Dels så är man ledande i Norden med detta, dels så har man möjlighet att ta ordentligt betalt och dels så får FrontOffice en unik chans att investera i de guldkorn som vaskas fram från de + 80 rekonstruktioner man gör årligen.

På kontoret sitter 11 specialister, bolagsdoktorer som jobbar heltid med denna verksamhet. Detta koncept är inte bara lönsamt, det ger investerare en mycket fin möjlighet att få vara delägare i många intressanta bolag, noterade som onoterade där man kommer in till en låg bolagsvärdering och kan vara med på en raketfärd.

Två lysande exempel:

  1. Quickbit vars betalningsinfrastruktur bygger på blockchain teknik. Q1 rapporten 2018 visade en mycket hälsosam omsättning på hela 74 miljoner sek och FrontOffice Nordic AB äger 6.9 procent av Quickbit.
    https://quickbit.eu
  2. Det onoterade FTCS AB som bygger finansiella betalningsinfrastrukturer, i samma bransch som framgångssagan Klarna. Nyligen slöt bolaget ett monsteravtal med den Brasilianska banken Banco BS2 där ordervärdet är beräknat till maximalt 300 miljoner SEK i årliga intäkter.
    https://www.ftcs.se

Det blir helt enkelt en dubbel edge i den investering man gör i FrontOffice då bolaget har en helägd affärsrörelse som inte är konjunkturkänslig, tvärt om går starkare när konjunkturen viker sig och dessutom stoppar en del av vinsten in i bolag som man dels känner till på djupet och dels har kunnat köpa in sig billigt i. Som kronan på verket delar FrontOffice ut en stor del av vinsten till sina aktieägare, 50 procent vilket är ett mycket generös utdelningspollicy.

Johan Lund är en entreprenör som besitter en stor ägarandel vilket också borgar för att han värderar sitt bolag högt. Totalt äger Johan Lund 2 000 000 av serie A och 2 700 638 aktier av serie B, privat och via bolag.

När man både har en kärnverksamhet som ligger i en så pass spännande nisch, genererar rejäla slantar i alla konjunkturer och dels har en unik möjlighet att bygga en spännande bolagsportfölj så är vi stolta över att ha hittat detta unika bolag i mängden av andra som är listade på småbolagsbörsen.

Läs mer om FrontOffice Nordic AB här!
Ledning:

Johan Lund
Ceo
Cantargia
Cancerforskning

Fördelar med CAN04 from Cantargia on Vimeo.

En del i den nya generationens cancerbehandlingar!

“Cantargia är ett bioteknikbolag som specialiserat sig på en dubbelverkande antikroppsbaserad cancerterapi. Den patenterade antikroppsbehandlingen – CAN 04 – bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och genom att blockera signaler som driver tumörtillväxt. Behandlingen uppvisar stor potential att bli en viktig del inom modern immunonkologi.”

Läs mer här!
Ledning:

Göran Forsberg
Ceo